TJ KARATE PRAHA

Nábor nových členů do TJ KARATE Praha

Nábor probíhá od začátku školního roku do 31.10. V průběhu roku vyjímečně po dohodě s trenérem na lokalitě a pouze v kategoriích pokročilých cvičenců. Věk přijímaných cvičenců je od 6-ti let.

V první řadě se snažíme, aby jsme byli jedna kamarádská parta, starší i mladší, kluci a holky. Nehrajeme si na rozdíly. Je nám jedno jakou barvu kůže cvičenec má, z jakých sociálních poměrů přichází, jaké má náboženské vyznání, zde je důležité jen to, kolik ze sebe dává do cvičení. Víme, že naši cvičenci jsou kamarádi a chodí do DOJO kvůli partě a možnosti si společně zacvičit.
Jediný rozdíl děláme v technických stupních a toto pravidlo platí v okamžiku, kdy jsme v kimonu. Ve chvíli, kdy jsme v Dojo platí striktní pravidla hierarchie a neexistují vyjímky. Toto je věc, kterou se bojová umění diametrálně liší od jiných sportů.
Vyšší stupeň učí nižší, opravuje, ale nikdy se nad něho nepovyšuje a nešikanuje. Nižší technický stupeň má v úctě vyšší bez rozdílu věku. Nižší stupeň se učí sledováním vyšších stupňů.
Pravidla chování jsou dopbře popsána v článku Sahó a Reihó na našich stránkách.

Proč vůbec začít cvičit bojové umění jako je karate? Mnozí si myslí, že se u nás v TJ naučí prát, aby jim to dávalo pocit nadřazenosti. Tito lidé v drtivé většině nevydrží v tělocvičně dlouho. Cvičení karate nedává pocit nadřazenosti, nedává možnosti bít někoho lépe. Cvičení bojových umění je cesta k sebezdokonalování.
Cvičenci se učí techniky pro obranu i pro útok, cilem není zranit, ale nebýt zraněn. Cvičení se soupeřem vyžaduje naprosté soustředění, aby techniky byly provedené co nejlépe. Pro co nejlepší nacvičení technik nám slouží tzv. KIHON, tedy cvičení na místě nebo v postojích.
Vyšší trénink KATA, sestav, nás učí orientaci v prostoru a poskytuje množství sebeobraných technik. Kihon i Kata jsou tréninky, kde nedochází k součinosti se soupeřem a protože i staří mistři karate říkali, že karate je kára o dvou kolech. Cvičení základních technik je jedno kolo a druhé kolo tedy musí být cvičení se soupeřem. Všechny nacvičené techniky je potřeba konfrontovat s partnerem aby si cvičenci uvědomili účinnost, načasování, potřebnou vzdálenost, intenzitu, přesnost a mnoho dalších aspektů. Randori, řízený boj, kde procvičujeme určité specifické kombinace útoků a obrany až po vrcholné Kumite, tedy volný boj mají v našich trénincích svoje místo a jsou pravidelně procvičovány.

Po získání prvního technického stupně, tedy bílého pásu, je možné se účastnit závodů. Některé pořádané závody mají speciální kategorie pro cvičence, kteří si chtějí závodění vyzkoušet již dříve než dovolují pravidla WKF (World Karate Federation). Pravidla dovolují nastoupit na závody od 6.kyu, zeleného pásu. Tato úroveň zaručuje určitou vyspělost cvičence a tedy závodníka. Kategorie pro 8. a 7. kyu (bílé a žluté pásy) nemají tak striktní rozhodování a například umožňují několikeré opakování kata, protože na této úrovni pravidla počítají s tím, že cvičenec zvládá 1 - 3 katy.
Naši cvičenci, pokud mají na této úrovni zájem, se zúčastňují těchto kategorií a cvičenci s vyššími pásy to mají jako další fázi tréninku. Konforntace se soupeřem je v bojových uměních velmi důležitá. Ukazuje cvičencům jejich slabší místa, které je potřeba zdokonalovat.

Cvičenci, kteří již dospěli vyšší úroveň se zúčastňují kategorií kumite, volného boje. Toto je vrcholná disciplína, kde cvičenec musí být na velmi vysoké úrovni jak technické tak fyzické. I když nejsme klub který se specializuje na soutěže, tak se naši závodníci dostávájí na medailové příčky na mnoha závodech a jsou pravidelně nominováni na nejvyšší soutěž, kterou v republice máme, tedy Mistrovství ČR. Každá soutěž je vždy vedena v duchu fair play a i když se oba bojovníci pouští do boje s maximální intenzitou a občas odcházejí z boje s modřinami a někdy ukápne i kapka tekutiny nejcennější, krve, tak vždy se plně repektují a boj končí jako přátelé.

Nejčastější dotazy

Doporučujeme zájemcům zajít na vybranou lokalitu a promluvit si s trenérem. Od něho se dozvíte bližší informace např. ohledně fungování tělocvičny, plánu tréninků, možnosti závodění a pod...
Mnoho dalších informací naleznete i zde, na našem webu. Na úvodní stránce jsou vždy nejčerstvější informace z dění v TJ. Na dalších stránkách jsou informace o trénincích, našich pořádaných akcích, výjezdech na soutěže a jejich výsledky. Jsou zde i informace z historie karate, zajímavosti o kata a další.

První dva tréniky je možné si cvičení vyzkoušet "na vlastní kůži". Po této lhůtě bude trenér vyžadovat potvrzení o zaplacení členských příspěvků. Info o příspěvcích naleznete zde

Cvičební úbor je karategi s STV. Pokud cvičenec zatím nemá žádné STV, tedy barevný pás, bude karategi volné. Jedná-li se o začátečníka, stačí pohodlný sportovní oděv (tepláky a tričko) a bez obuvi.

Trenérům na tréninku odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku a prohlášení GDPR. Na přihlášce uvedená emailová adresa bude zanesena do databáze pro rozesílání informačních emailů jako např. termíny závodů, semináře, soutředění...

Průkaz člena TJ obdrží cvičenec po připsání příspevků na účet TJ. Cena průkazu je již zahrnuta v členském příspěvku. Průkaz se platí pouze v případě duplikátu.
Přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR ke stažení

Je třeba mít na paměti, že karate je úpolový sport a ke kontatku bude na tréninku docházet. Naši trenéři jsou zkušení a tréninky vedou tak, aby se riziko úrazů naprosto minimalizovalo. Riziko se také snižuje vychováváním cvičenců k vzájemnému respektu a úctě a vědomí, že kontakt může nastat. Když si cvičenci toto uvědomí, tak se riziko opět snižuje.

Úrazové pojištění je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 4950050842. Toto pojištění je zajištěné v členské známce ČSKe, kterou platíte zároveň s příspěvky. Doporučujeme také uzavřít osobní pojištění, protože plnění zákoného pojištění nemusí být tak výhodné jako osobně uzavřené.
Pojistnou událost hlásí pomocí příslušného formuláře pojištěná osoba (cvičenec, zákonný zástupce). Odpovědný pracovník příslušné organizace potvrdí razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo při pojištěné činnosti. Část dokumentu „zpráva lékaře“ vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo praktický lékař, pokud poskytl pojištěnému první ošetření.
Formulář je možné získat přes vedení TJ, které je plně informované o tomto pojištění.

Přihlášený člen TJ KARATE Praha může navštěvovat jakoukoliv lokalitu, kde naše TJ působí.

Dle pravidel WKF (World Karate Federation), podle kterých se pořádá nejvíce závodů, se můžou účastnit závodníci od 6. kyu, tedy od zeleného pásu. Některé závody však mají specielní kategorie, kde je možno závodit již od 8. nebo 7. kyu, tedy bílé a žluté pásy. Tyto specielní kategorie umožňují nastoupit v disciplíně kata, což je cvičební sestava, kde nedochází ke kontaktu se soupeřem. O možnosti účastnit se na těchto soutěžích informujeme na trénincích.
TJ KARATE Praha pravidelně pořádá předvánoční turnaj pro všechny naše členy, kde si mohou zkusit závodní atmosféru a stres z nástupu k prezentaci svého cvičení. Za zvládnutí tohoto výkonu se mohou těšit na sladkou odměnu. Odměněni budou i ti, kteří nedosáhli na stupně vítězů.