TJ KARATE PRAHA

Ceny příspěvků v TJ KARATE Praha

Ceny příspěvků jsou stanoveny pro jednotlivé lokality zvlášť. Platby jsou na půl nebo celý školní rok.

Žižkov, Modřany

Přejít na stránku tělocvičny Žižkov.
Přejít na stránku tělocvičny Modřany.

Příspěvek Částka
Cena za celý rok 5500,- (v ceně 120,- průkaz karate, 300,- známka ČSKe)
První pololetí 3000,- (v ceně 120,- průkaz karate, 300,- známka ČSKe)
Druhé pololetí 3000,-

Termíny plateb

Pro nové členy:
Do 14 dnů od nástupu na tréninky. Trenér bude vyžadovat potvrzení o platbě.

Pro stálé členy:
Platba na celý rok a první půlrok do 30.10.
Platba na druhý půlrok do 28.2.

Celý rok je nutno zaplatit v daném termínu, v opačném případě je vyžadována platba 2x půlrok.

Členské známky ČSKe jsou již jen v elektronické formě a nákup v hotovosti není možný. Známka je obsažena v platbě příspěvků za celý rok a v prvním pololetí.

Všichni členové s platnou známkou budou uvedeni v databázi členů ČSKE.
Členskou známku musí mít všichni členové, neboť na základě známky se na cvičence vztahuje povinné zdravotní pojištění.
Závodníci, jinak nemohou startovat na soutěžích a všichni co budou dělat zkoušky na STV, jinak je nelze na zkoušku registrovat.


Potřebné údaje pro pohodlné zaplacení

Číslo účtu : 1923528369/0800
variabilní symbol datum narození cvičence ve formátu DDMMRRRR (01051995)
specifický symbol 1 - platba prvního pololetí roku
2 - platba druhého pololetí roku
3 - platba celého roku
9 - platba soustředění
informace o platbě jméno cvičence a lokalita