TJ KARATE PRAHA

Pozvánka na volební členskou schůzi TJ KARATE PRAHA, z.s.

Místo a čas konání: Palác Ferona, Havlíčkova 1043/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
dne 27.6.2024 v 19:00 hod.


Svolavatel zve všechny členy TJ , kteří jsou starší 18 let a kteří mají zaplacené členské příspěvky, dále trenéry, členy výboru a čestné členy na volební členskou schůzi TJ KARATE PRAHA, z.s.

Program:

1. Úvod
    a) Zahájení členské schůze a přivítání členů spolku
    b) Seznámení s programem volební členské schůze
    c) Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
    d) Schválení jednacího a volebního řádu
    e) Volba zapisovatele

2. Zpráva předsedy, Informace o činnosti klubu za uplynulé období, výsledky činnosti klubu
3. Schválení oficiálního ukončení členství všem, kteří již déle než 2 roky nezaplatili příspěvky
4. Potvrzení všech dosavadních členů nad 18. let jako řádných členů Spolku
5. Úprava stanov
6. Volby do výboru spolku TJ KARATE PRAHA, z.s.
7. Různé

Na samotné členské schůzi se členové prokážou platným občanským průkazem, pasem nebo plnou mocí.

plná moc ke stažení
Návrh nových stanov TJ ke schválení