TJ KARATE PRAHA

Pravidla Dojo Kun a Niju Kun

Co je Dojo Kun

Dojo Kun jsou pravidla v Dojo. Těchto 5 pravidel a jejich základní myšlenka jsou předávány z mistra na mistra až do současnosti. Cílem Dojo Kun je podat etický smysl pro praktikování Karate a vést cvičence, kteří Karate cvičí, ve správném užití jejich schopností.

Tvůrce těchto pravidel je podle pověsti Sakugawa, jejich původ je pravděpodobně až v učení samotného Boddhidharmy.

Dojo Kun

Hitotsu. Jinkaku kensei ni tsutomuru koto.
Snaž se o dokonalost svého charakteru

Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto.
Buď loajální, věrný a spolehlivý

Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto.
Dbej na zdravé úsilí

Hitotsu. Reigo o omonzuru koto.
Buď ohleduplný k jiným

Hitotsu. Kekkino yu o imashimuru koto.
Zřekni se násilí

Slovo "Hitotsu" na začátku každého pravidla znamená "za prvé". Každé pravidlo je tak postavené na stejnou úroveň jako ostatni pravidla, žádné není nadřazené nebo podřízené jinému. Slovo "Koto" na konci každého pravidla znamená "další", obecně je to interpretováno jako "toto je pravidlo, toto je další pravidlo..."

Co je Niju Kun

Niju Kun jsou pravidla které sestavil Gichin Funakoshi

Karate-do wa rei-ni, rei-ni owaru koto-o
Karate začíná úklonou a končí úklonou.

Karate-ni sente nashi
V karate není první pohyb.

Karate wa gi-no-tasuke
Karate je pomocníkem spravedlnosti.

Mazu jiko-o-shire, shikohite tao-wa
Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.

Gijutsu yooi shinjutsu
Duch je důležitější než technika.

Kokoro-wa hanatan koko-o yosu
Je nezbytné udržet si svobodnou mysl.

Wazawai-wa getai-ni shozu
Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.

Dojo-nomino karate-to omou na
Karate se neodehrává jenom v dojo.

Karate-no shutyo-wa issho de-aru
Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život.

Arai-yuru mono-o karate-wa seyo, soko-ni myo mi-ari
Stav se ke svým problémům s duchem karate.

Karate-wa yu-no-gotoshi taezu netsudo-o ataezaraba moto-no mizu kaeru
Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.

Katsu kantae-wa motsu namakenu kagae-wa hitsuyo
Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.

Tekki-no yotte tenka seyo
Změň svou obranu podle nepřítele.

Tattaka-wa keyo-jitsu-no soju ikan-ni ari
Tajemství boje spočívá v umění řídit ho.

Hitto-no-teashi-o ken to omou
Představuj si svou ruku a nohu jako meče.

Danshi mon-o izubera hyzkuman-no tekki ari
Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.

Kamae-wa shoshishaha-ni ato-wa shizentai
Začátečníci musí zvládnout nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.

Kata-wa tadashiku jissen-wa bezsu mono
Snaž se dosáhnout perfektní kata, skutečný zápas je něco jiného.

Chikara-no kyojaku karada-no shinshiku waza-no kankyo-o wasaruna
Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.

Tsyo sune-ni shinen kufu syo
Vždy se snaž studovat a to co se naučíš, vyjádři ještě lépe.