TJ KARATE PRAHA

Kanku Sho

gong=veřejný,státní
gong
veřejný,státní
xiang = zastaralý výraz pro ministra
xiang
zastaralý výraz pro ministra
Chybějící znak pro příjmení 19. čínského vyslance jménem Guan
Chybějící znak pro příjmení 19. čínského vyslance jménem Guan
sho = malá
sho
malá verze

Pojmenování kata: Kushanku Sho, Kosokun Sho, Kanku Sho.

V Shito ryu Karate se používá název Kosokun Sho nebo i Kushanku Sho. Ve směru Shotokan se používá japonský název Kanku Sho, který zavedl zakladatel směru Shotokan - Gichin Funakoshi (1868-1957). Přípona Sho označuje malou verzi.

Historie:

Kata Kushanku Sho je dílem okinawského mistra Yasutsune Itosu (1831-1916), který se rozhodl vytvořit vlastní, kratší verziu kata Kushanku. Tuto verzi vytvoril približně po 150 letech, kdy byla původní kata Kushanku přenesená na Okinawu. Naproti tomu obsahuje Kushanku Sho (Kanku Sho) ješte mnoho prvků z původní Kushanku.

Mistr Itosu vypustil ze svojí verze právě techniky charakteristické pro kata Kushanku - typické pokleky (hody). Naproti tomu přidal dvojité údery směřující do boku a techniky kontrolující útoky holí. Kata Kushanku Sho zkrátil v podstatě vynecháním poslední třetiny kata Kushanku a upravením technik obsažených v kata Kushanku.

majster Yasutsune Itosu (1831-1916)
Yasutsune Itosu (1831-1916)

Technická charakteristika :

Naproti tomu, že Kushanku Sho (Kanku Sho) je pokračovaním kata Kushanku nazývané i jako Kushanku Dai, nemůžeme nepostřehnout, že mistr Itosu nezařadil na úvod této kata techniku typickou pro všechny ostatní verze kata Kushanku - rukama opisující oblouk nad hlavu cvičence, nazývaný jako Pohled na nebe. Naproti tomu se kata v japonském jazyce nazýva Kanku Sho - Pohled na oblohu, malá verze.

Hned na úvod nás kata zaujme, že se začíná třemi dvojitými (zesílenými) bloky (uchi uke) na střední pásmo. Každopádne je to změna oproti ostatním verzím kata Kushanku, kde se v úvodu vykonávaí při technikách uchi uke i techniky bloků otevřenou rukou jako shuto uke. Nikoho už asi nepřekvapí, že v Shotokan verzi se používají bočné kopy - yoko geri a naproti tomu v Shito ryu verzi zase kop mae geri. V Shotokan verzi obsahuje kata dva skoky, které mohou od cvičení této kata odradit hlavne starší cvičence. Rozdíl mezi Kushanku Dai a Kushanku Sho je ve skutečnosti v načasovaní různých aplikací. V Kushanku Dai je důraz totiž položený na sadu protiútoků vykonávaných po bloku. Celkově kata Kusanku Sho (Kanku Sho) oproti kata Kusanku (Kanku Dai) klade mnohem větší důraz na načasování jednotlivých techník hlavne v bunkai. Načasování technik bude pravděpodobně ten důvod, proč se mistr Itosu rozhodl vytvořit verzi Sho.

V současnosti se kata Kushanku Sho cvičí pod názvem Kosokun Sho v Shito ryu a pod názvem Kanku Sho v směru Shotokan.

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.