TJ KARATE PRAHA

Kanku Dai

gong=veřejný,státní
gong
veřejný,státní
xiang = zastaralý výraz pro ministra
xiang
zastaralý výraz pro ministra
Chybějící znak pro příjmení 19. čínského vyslance jménem Guan
Chybějící znak pro příjmení 19. čínského vyslance jménem Guan
dai = velká verze
dai
velká verze

Pojmenování kata: Kushanku, Koshokun, Kosokun, Kanku, Kwanku.

Čínské znaky názvu této kata se dají přeložit jako "státní ministr Guan".

Historie:

Zakladatel směru Shotokan, Gichin Funakoshi (1868-1957), přinesl tuto kata do Japonska, kde ponechal znaky, kterými se kata zapisovala. Zde se ale začali tyto znaky číst s japonskou výslovností jako Koshokun. Tento název se dodnes používá v Japonsku, ale jen v Shito ryu kruzích. Potom název kata znova přejmenoval na Kanku. Japonský název Kanku se překládá jako "Pohled na oblohu". Setkat se můžeme i s názvem Kwanku.

Autor ani přesný původ této pravděpodobně čínské kata není dnes známý. Ve směru Koryu Uchinadi, který reprezentuje Hanshi Patrick McCarthy se uvádí, že kata Yara Kushankun má původ v čínském boxu Arhatov, nazývaným i Lohan Quan - Mnichova pěst. Na Okinawu ji pravděpodobně přinesl v roce 1756, 19. čínský vojenský vyslanec na Okinawě jménem Guan Kui. Kata Kushanku, ve které byl obsažený celý jeho styl, si přivezl už s sebou. Kata Kushanku, která následně silně ovlivnila chod okinawského Tode, se průběhem času měnila a vzniklo více verzí této kata. Na počátku se kata Kushanku šířila ve dvou rozdílných liniích. Mistr Guan předal tuto kata jen dvěma žákům jmenom Sakugawa a Yara.

Linie:

Kata Kushanku se na Okinawe rozvíjela po dvoch liniích, přičemž se začlenila jak do Shuri te tak i do Tomari te.

Linie Sakugawa : Mladý Shungo Sakugawa (1733-1815) sa stal žákem mistra Guan údajně hned po jeho příchodu na Okinawu (1756) a byl jím údajně plných 6 roků. Pod vedením mistra Guan sa učil jen kata Kushanku, která obsahovala celý jeho styl. Ten tuto kata nakonec díky chybějícímu čínskému vzdělání a ovlivněný tvrdým okinawským Tode pozměnil. Nahradil mnoho citlivých, detailních útoků na vitální body chladnými, účelovými technikami. Z této verze vzniklo v budoucnosti mnoho variant. Mistr Sakugawa (1733-1815) přenesl tuto kata na svého žáka jmenom Sokon Matsumura (1792-1896) a ten na svého žáka Anko Itosu (1830-1916). Verze Itosu no Kushanku dorazila prostřednictvím Gichin Funakoshi (1869-1957) do Japonska a kde ji začlenil do školy Shotokan.

Linie Yara : Yara (1760-?) se stal žákem mistra Guan, předal tuto kata šířící se po linii Tomari-te nezměněnou na svého žáka jménem Kuniyoshi. Ten ji předal dále na mistra jménem Chotoku Kyan (1870-1945). Mistr Kyan předal kata nezměněnou na svého žáka jménem Shoshin Nagamine (1907-1997), který ji začlenil do svého stylu Matsubayashi ryu. Zde se nezměněná vyučuje dodnes. Proto se dnes čínska původní verze nazýva v okinawském Karate i jako Kuniyoshi no Kushanku.

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.