TJ KARATE PRAHA

Pinan Godan / Heian Godan

Ping/Hei = rovný, klidný, obyčejný a mírumilovný
Ping/Hei
An = bezpečný, stálý, mírumilovný, klidný
An
jap. go = 5
Go
Dan = stupeň
Dan
Hei An Go Dan
Hei An Go Dan

Funakoshi - Juji uke v Pinan godan (Heian Godan)
Funakoshi - Juji uke v Pinan godan (Heian Godan)

Technická charakteristika :

Pátá kata v pořadí Pinan/Heian Godan, je ze všech pětí kata už asi najvíce podobná mistrovským kata. Tak jako v Pinan/Heian Yondan kata Pinan/Heian Godan pokračuje v blocích vykonávanými oběma rukama. Ty mají už ale jinou podobu. Kata už sice neobsahuje techniky složité na koordináci rukou a nohou, ale objeví se v ní skoková technika (verze Heian) , která může udělat problémy hlavně starším a méně pružným cvičencům. Ti se často pokoušejí skrýt svůj slabý skok za strašlivé Kiai prováděné v průběhu skoku. Naproti tomu to není poslední skoková technika, která se objevuje v Karate kata. Mistrovsky skočit Heian Godan je jen začátkem pro budoucí šampióny kata. Kata Pinan Godan/Heian Godan učí použití technik na krátkou vzdálenost.

Pozornost v kata si zaslouží i poslední dvě techniky. Ikdyž se nedochovala jednotná aplikace, která by vysvětlovala tyto, ne zcela jednoznačné pohyby, vysvetlují si instruktoři tyto pohyby každý po svém. Někdo jako blok a úder, někdo jako blok a podražení soupeře a někdo jako blok a hod. Proč tyto pohyby nejsou v kata více zřetelné a jsou zahalené jistým tajemstvím se už dnes nedozvíme.

Pinan/Heian Godan obsahuje náročné techniky jako i jeden skok. Cílem kata je sladit pohyb hlavy, rukou a pohyby nohou s pohybem boků, ovládnutí postoje kosa dachi jako jisté přistátí po skokové technice. Nacházejí se tu náročné techniky bloků a půlkruhový kop Mika cuki geri. Kata nás učí použití technik na všechny vzdálenosti.

Do série Pinan/Heian kata ještě patří :

Pinan Nidan / Heian Shodan
Pinan Shodan / Heian Nidan
Pinan Sandan / Heian Sandan
Pinan Yondan / Heian Yondan

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.