TJ KARATE PRAHA

Pinan Yondan / Heian Yondan

Ping/Hei = rovný, klidný, obyčejný a mírumilovný
Ping/Hei
An = bezpečný, stálý, mírumilovný, klidný
An
jap. Shi/Yon = 4
Shi/Yon
Dan = stupeň
Dan
Hei An Yon Dan
Hei An Yon Dan

Funakoshi - v Pinan yondan (Heian Yondan)
Funakoshi - v Pinan yondan (Heian Yondan)

Technická charakteristika :

Tato kata, Pinan Yondan/Heian Yondan, učí principy z předcházejících kata, rovnováhu, posun těžiště i nasazení těla. Kata učí změnu z pomalých na rychlé techniky, synchronizaci rukou a nohou, bloky s použitím obou rukou, různé kopy a těžký postoj kosa dachi. Kata nás učí použití technik na všechny vzdálenosti.

Heian Yondan je první kata, která testuje trpělivost mladých karatistů. Tato kata si vyžaduje jistou dávku techniky, jejíž nedostatek se dal ještě skrýt v Heian Sandan. Kata není těžší než Heian Sandan, ale obsahuje nezvyklé techniky jako kopy současně s bloky a zesílené bloky. Právě kopy do stran jako nejtěžší techniky této kata. Samotné kopy vyžadují dobrý cit pro rovnováhu, a jistou uvolněnost v bocích což se může, zejména dříve narozeným nováčkům, zdát jako nepřekonatelná překážka. Každopádně zvládnutí těchto technik je předpokladem k úspěšnému osvojení si mistrovské kata Chinto/Gankaku.

Do série Pinan/Heian kata ještě patří :

Pinan Nidan / Heian Shodan
Pinan Shodan / Heian Nidan
Pinan Sandan / Heian Sandan
Pinan Godan / Heian Godan

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.