TJ KARATE PRAHA

Pinan Shodan / Heian Nidan

Ping/Hei = rovný, klidný, obyčejný a mírumilovný
Ping/Hei
An = bezpečný, stálý, mírumilovný, klidný
An
Shodan = 1.stupeň
Shodan
Hei An Sho Dan
Hei An Ni Dan

Funakoshi - Haiwan v Pinan shodan (Heian Nidan)
Funakoshi - Haiwan v Pinan shodan (Heian Nidan)

Technická charakteristika :

Druhá z Heian kata byla původně cvičená jako první a nemusíte být ani odborník na kata aby jste zpozorovali techniky nápadně podobné těm z Kanku Dai /Kushanku/. Podoba mezi těmito dvěma kata je tak silná, že se i na turnajích v Japonsku stává, že závodník bez úmyslu přejde na druhou kata. Od ostatních kata odlišují tento Pinan/Heian především techniky otevřených rukou, kterých je tu velké množství. Pro studenty je těžší pochopit tento Heian než Heian Shodan. Toto byl důvod, proč Gichin Funakoshi vyměnil pořadí těchto kata. Je také možné, že Heian Nidan je dnes považovaný za těžší kvůli moderním učebním metodám, které jsou dost odlišné od těch, které byly na Okinawě v 19. století. Jedna vec je jistá, že obtížnost kata je v délce a časování technik, ne v samotných technikách.

Kata Pinan Shodan/Heian Nidan obsahuje techniky útoku na útočníkův loket, technika nukite (3) zase ukazuje možnost současné obrany a útoku. Kata také ve svojí druhé polovině obsahuje gyaku blokování, které někteří instruktoři vysvětlují jako zámky na soupeřův loket. Poslední čtyři techniky reprezentují přechod z bloku do útoku. Ruce útočí na protivníkovy slabiny, zatímco nohy jsou zaměstnané vyhýbacím manévrem. Kata Pinan Shodan/Heian Nidan nám poskytuje ucelené bojové sekvence.

Pinan Shodan/Heian Nidan učí použití boků ve formě gyaku hanmi. Těžiště postojů je v postoji kokutsu dachi se shuto uke (4) (při Heian Nidan) nebo neko ashi dachi (Pinan Shodan). Kata učí použití technik na střední vzdálenost.

Do série Pinan/Heian kata ještě patří :

Pinan Nidan / Heian Shodan
Pinan Sandan / Heian Sandan
Pinan Yondan / Heian Yondan
Pinan Godan / Heian Godan

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.