TJ KARATE PRAHA

Bassai Sho

ba=vytáhnout
ba=vytáhnout
sai=blokovat,ucpat
sai=blokovat,ucpat
sho=malá
sho=malá

Pojmenování kata: Bassai Sho, Passai Sho.

Historie:

Původ kata Bassai Sho je nejasný. Víme, že tuto kata vyučoval okinawský mistr Karate Yasutsune Itosu (1831-1916) a někteří mají zato, že tuto kata vytvořil právě mistr Itosu okolo roku 1900 z nějaké verze kata Bassai. Na Okinawe se cvičilo a dodnes cvičí mnoho různých verzí kata Bassai, které se původně nazývaly Patsai nebo Passai. Některé zdroje uvádějí, že by tato kata byla párová kata ku kata Bassai Dai a jejich čínské verze se dodnes cvičí v Číne. Každopádně Passai Sho reprezentuje Shorin ryu.

Technická charakteristika kata Bassai Dai:

Kata Bassai Sho je jedinečná svými obrannými technikami proti holi. Obrana proti holi byla častým námětem v kata, které vytvořil Yasutsune Itosu. Legenda hovoří, že Itosov otec učil svéjho syna bojového ducha svojským způsobom. Uvázal ho ke kůlu a strkal do něho holí. Přinejmenším to v mladém Itosu vzbudilo zájem o techniky obrany proti palici. Naproti tomu, že je to jen legenda, určitě tam najdeme aspoň malý kousek pravdy.

Hlavním znakem této kata je neobvyklý začátek. Je podobný tomu z Bassai Dai, ale ruce visí volně před tělem, navzájem se dotýkají hranami dlaní, přičem směřují k protivníkovi. Odtud se zdvihají a vykonávají první techniku typickou pro všechny kata Bassai. Těžko říci, či to je pozůstatek z dob staré Číny nebo technika zařazená až jejím tvůrcem, každopádně je takovýto začátek ojedinělý v celém systému Karate.

Embusen

Embusen je japonský termín používaný v karate pro znázornění cvikosledu kata. Jsou zde rozkresleny jednotlivé techniky, obraty, směry přesunů a pauzy mezi technikami.