TJ KARATE PRAHA

Kata v Karate

znak kata

Tak jako v každém bojovém umění pocházejícího z dálného východu, tak i v Karate tvoří významnou součást kompletního výcviku cvičení kata. Kata, v doslovném překladu znamená "forma" a symbolizuje boj proti několikerým, nejčastěji dvěma až čtyřem, imaginárním útočníkům, ozbrojeným či neozbrojeným a útočících různymi způsoby ve stanoveném pořadí.

Úloha "obránců" spočívá ve vykrytí těchto imaginárních útoků současnými vlastními protiútoky a to dopředu určenými technikami a v určeném směru, přičemž jejich vzájemná souvislost na sebe tvoří celek, tedy kompletní akci složenou z obrany a protiútoku.

Aby se však kata neznehodnotila pouze na predvádění technik Karate, jsou tyto techniky vykonávané v určeném tempu a stanovenou rychlostí tak, aby kata dávala cvičícímu pocit reality skutečného boje. Jde tedy o dopředu určený sled obranných a útočných technik, proti předpokládaným způsobům útoku.

Nyní se budeme věnovat jednotlivým katám svičených ve stylu SHOTOKAN

Hlavní kata :

Heian 1-5
Pinan 1-5
mírumilovná mysl
Bassai Dai
Passai
proniknutí pevností
Bassai Sho
Passai
proniknutí pevností
Kanku Dai
Kushanku,Koshokun
pohled do nebe
Kanku Sho
Kushanku,Koshokun
pohled do nebe
Tekki 1-3
železný jezdec
Hangetsu
půlměsíc
Jitte
deset rukou
Enpi
Yanshu,Wanshu
letící vlaštovka
Gankaku
Chinto
jeřáb na skále
Jion
láska a milosrdenství
Sochin
pevné kořeny
Nijushiho
dvacetčtyři kroků
Gojushiho Dai
padesát čtyři kroků
Gojushiho Sho
padesát čtyři kroků
Chinte
zvědavé ruce
Unsu
Wushou, Unshou
ruce v mracích
Meikyo
jasné zrcadlo
Wankan
královská koruna
Ji'in
chrámové území