TJ KARATE PRAHA

Kaligrafie

Kaligrafie (pochází z řeckého kallos „krása“ + grafos „psaní“) je umění krasopisu. Zahrnuje jak funkční nápisy a ručně-psané dopisy, tak i výtvarné umění, kde vytvoření ručně psaného znaku může mít přednost před čitelností textu. Kaligrafie se liší od typografie. Jednotlivé znaky jsou proměnlivé a spontánní, obsahující jedinečnou improvizaci okamžiku psaní.

Historie šodó – Až do první poloviny tohoto století se čínské, japonské a korejské znaky psaly skoro výlučně štětcem. Díky tomu si kaligrafie (šodó) zachovala svůj význam a ještě dnes se znaky tradičně štětcem píší. Hlavním důvodem jsou jemné detaily, perem či tužkou nenapodobitelné.Různých kaligrafických stylů existuje velké množství, ovšem základních je pět. První dva, tenšo a reišo, napodobují způsoby psaní znaků v minulosti. Moderní a nejčastěji používané styly jsou kaišo, gjóšo a sóšo. Jen velice málo japonců je schopno přečíst znaky nakreslené v abstraktním stylu sóšo.

Techniky šodó – Po opatření nezbytného materiálu a nástrojů – štětce fude, třecího kamene suzuri, tyčinky třecí tuše sumi a papíru waši, nastává stejné úsilí jako v případě všech disciplín bojových umění – neúnavné opakování stejných pohybů. List papíru se stává vaším dódžó, důležitá je správná pozice těla, dýchání v harmonii s pohybem a naprostá koncentrace. Nejjemnější kaligrafické pohyby musí vycházet z boků, nikdy nejsou prováděny pouhým pohybem zápěstí...

Kaligrafie se věší především u vchodu do bytu (domu) nebo na jihozápadní, severovýchodní a severozápadní stěně pokoje,neboť to jsou oblasti nazývané ve starém čínském umění uspořádání životního prostoru, feng-šuej, oblastmi "šesti konfliktů", "pohromy" a "smrti". Kaligrafie v těchto místech účinně "zlé duchy" a jiné negativní vlivy zahání.

Témata obrazů či kaligrafií nesou většinou blahopřejná poselství,tj. přinášejí do domova, zavěsí-li se na správném místě to, co požadujeme - štěstí, prosperitu, bohatství nebo dlouhověkost, zdraví, mír a klid.
(Velmi zjednodušený příklad: potřebuji-li najít zaměstnání, pověsím kaligrafii či tušový obraz na severní stěnu bytu.)

Znaky


Kara

Te

Do

Dojo


Hara - težiště těla


Oss - odpověď na pozdrav Rei


Rei - pozdrav


Otagai Ni Rei
Vzájemný pozdrav, pozdrav k divákům


Shomen Ni Rei
Pozdrav k čelní straně Dojo, čestnému místu


Sensei Ni Rei
Pozdrav učiteli


Kiai - bojový výkřik


Kime - zpěvnění


Ki - životní síla, energie


Kata


Kihon


Kumite


Waza - technika


Kyu - žákovský technický stupeň


Dan - mistrovský technický stupeň


Sho


To


Kan