TJ KARATE PRAHA

Historie tělovýchovné jednoty KARATE Praha

Karate se v tehdejší Československé republice začalo šířit v druhé půli 60 let. V první větvi přivezli z japonska první informace o cvičení inženýři Špička a Novák. Z jejich strany další pokračování nebylo. Oba cvičili v oddílu Slovan státní banka.
Druhá větev byli bratři František a Jan Kolářové. V 1 půlce 70 let vznikl oddíl karate v tělovýchovné jednotě Slavia FEL. Členem byli Fuchs, Zvěřina, Tvrdík a další. Tento oddíl se rozrostl díky přechodu členů šermířského oddílu, Vlček, Babička, Straka, Králové a další. V roce 1974 přijel japonský mistr Hideo Ochi a udělil první dany, mistrovské pásy. Ing. Jiří Fuchs, později jeden ze zakladatelů TJ KARATE Praha, byl jedním z několika, kteří tyto první mistrovské pásy získali. Od té doby začaly vznikat další oddíly karate, ale vždy jako součástí jiných klubů, které byly pod svazem juda.

Na přelomu 1 a 2 půlky 70 let část karatistů z TJ Slavia FEL přešla do TJ Uhelné sklady, kde pan Klukáček a několik dalších založili oddíl karate. Do nově vzniklého oddílu přešlo mnoho lidí jako pánové Růžička, Straka, Cihelka a přišli noví členové.

Ing. Jiří Fuchs po delší době přešel z TJ Slavia FEL do Rudé hvězdy. Došlo k rozporům, zda karate šířit jako sport pro všechny nebo jej trénovat uzavřeně. Někteří trenéři považovali karate jako masový sport a začali ho šířit a někteří karate považovali jako cvičení pro vyvolené. Po roce 1974 někteří karatisté získali mistrovské dany na soustředění ve Francii, ale svaz juda v ČSSR jim je neuznal.

Koncem druhé půle 70 let úsilím nejaktivnějších trenérů bratrů Kolářů, Vlčka, Zvěřiny, Fuchse, Klukáčka ,Strnada, Rinsmuna vznikl v rámci Čstv samostatný svaz karate. Jako doporučení byla studie vysokoškolských profesorů biomechaniky. Takto vznikl Československý svaz karate. Nový svaz umožnil vznik samostatných tělovýchovných jednot, které byly zaměřeny čistě na šíření karate a nebyly pod vlivem jiných tělovýchovných jednot. TJ Karate Praha vznikla na přelomu 78/79 jako první jednota v Praze zaměřená čistě jen na cvičení karate, kam přešla většina karatistů z Uhelných skladů a ostatních oddílů v čele s Ing. Jiří Fuchsem. Došlo ke spojení činností, kde se o komerční záležitosti staral pan Klukáček, o závodní činnost pan Cihelka, a Ing Jiří Fuchs zajišťoval trenérské zastřešení. První sídlo TJ KARATE Praha bylo v Roháčově ulici. V 1 polovině 80 let vznikl sekretariát v Jagellonské ulici a TJ začala budovat masovou základnu. V roce 1989 měla jednota 4500 členů v několika sportovních odvětvích, kde karate jasně převládalo. Další oddíly, které TJ měla byly taekwondo, horolezci, aerobic, stretching. TJ KARATE Praha byla v té době největší sportovní organizace se zaměřením na karate. Dobrovolné struktury této jednoty včetně trenérských vytvořili strukturu cvičebních míst po celé Praze.

Dobrovolná personální organizační základna byla na tolik silná, že Československý svaz karate pověřoval tuto jednotu po dobu 10 let organizací nejvýznamnější karatistické soutěže pohár Bohemia, který byl nejvýznamnější soutěží karate celé Evropy. Na soutěži působil Ing. Jiří Fuchs jako ředitel rozhodčích a sám rozhodoval. O organizaci soutěží se starali pánové Cihelka, Klukáček, Šubrt, Straka. Soutěže byly organizovány v období od 1981 do 1991. V roce 1988 posílili trenérský kolektiv bratři Králové a byly vytvořeny 3 závodní týmy A,B,C.

18. listopadu se jednota zapojila do akce na ochranu disidentů a zajistila ideově, technicky i organizačně výzvu československých karatistů k odporu k stávajícímu režimu. A to hlavně s odvoláním na čest záložních vojáků. V první polovici 90 let jednota ukončila veškerou vedlejší hospodářskou činnost, která ji omezovala od hlavního účelu, masového šíření sportu karate. V čele s Fuchsem vybudovala během 15 let stabilní závodnický kádr. Nezapomněla ani na děti v duchu z tradice z 80 let, kdy Zikán, Straka vytvořili s podporou Fuchse a Klukáčka největší dětský karatistický oddíl o síle 300 dětí do 15 let. Tato idea přetrvává v jednotě dodnes.
S podporou MČ praha 3 byl na přelomu 90 let vybudován v Radhoštské ulici nový sekretariát.

V současné době má TJ téměř 150 členů a působí na třech lokalitách v Praze. Stabilní závodní oddíl se pravidelně účastní řady soutěží pořádaných Českým svazem karate i pod záštitou krajských svazů.

Sepsáno z pamětí pana Josefa Straky.