Nábor nových členů do TJ KARATE Praha

Nábor probíhá na začátku roku do 31.10. V průběhu celého roku vyjímečně po dohodě s trenérem na lokalitě pouze v kategoriích pokročilých cvičenců.

Bližší informace

Chci cvičit, co k tomu potřebuji...
  • Doporučujeme zájemcům zajít na vybranou lokalitu a promluvit si s trenérem. Od něho se dozvíte bližší informace např. ohledně fungování tělocvičny, plánu tréninků, možnosti závodění a pod.

  • První dva tréniky je možné si cvičení vyzkoušet "na vlastní kůži". Po této lhůtě bude trenér vyžadovat potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
    Info o příspěvcích naleznete zde

  • Platba může být bezhotovostní, ale začátečníci jsou povinni si zajít na sekretariát TJ, kde obdrží legitimaci člena.

  • Na sekretariátu odevzdají vyplněnou a podepsanou přihlášku. Uvedená emailová adresa bude zanesena do databáze pro rozesílání informačních emailů jako např. termíny závodů, semináře, soutředění.
    Přihláška ke stažení ...

  • Cvičební úbor je karategi s STV. Pokud cvičenec zatím žádné STV nemá, bude karategi volné. Jedná-li se o začátečníka, stačí pohodlný sportovní oděv (tepláky a tričko) a bez obuvi.

  •